MB „AITNETAS“

Interneto privatumo ir slapukų politika elektroninėje parduotuvėje www.aitnetas.lt

 

1.             MB „Aitnetas“, juridinio asmens kodas 305860277, buveinės adresas Kosmonautų g. 1, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav. LT-64372 (toliau – Įmonė) itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje www.aitnetas.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip pirkėjo ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.

 

2.             Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento (trump. BDAR) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

3.             Pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Įmonė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

 

4.             Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: buitinės, kompiuterinės ir biuro technikos bei elektronikos prekių pirkimo-pardavimo pirkėjams (klientams) tikslais; vykdyti klientų pateiktus užsakymus; sukurti paskyrą; užtikrinti interneto svetainės saugumą; teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti klientų duomenų bazę; atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas; spręsti problemas, susijusias su prekių pardavimo proceso įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu; susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms; siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir (ar) prekėmis susijusią informaciją; vertinti klientų mokumą ir valdyti galimą įsiskolinimą; gerinti prekių pardavimo proceso kokybę; sužinoti klientų nuomonę apie mūsų parduodamas prekes; užtikrinti duomenų saugumą ir užkardyti galimo sukčiavimo veiksmus. Platesnė informacija skelbiama Įmonės patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Įmonės interneto svetainės www.aitnetas.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

 

5.             Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės elektroniniu paštu aitnetas@gmail.com?

Jūs galite Įmonės elektroniniu paštu aitnetas@gmail.com pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Įmonė, siekdama atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: vardas; pavardė; telefono numeris; elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

 

6.             Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi aktyvioje programėlėje „Susisiekime“ kategorijoje „Kontaktai“?

Jūs galite pateikti Įmonei užklausą naudojantis aktyvia programėle „Susisiekime“ kategorijoje „Kontaktai“. Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimą Įmonė gali rinkti Jūsų laisvanoriškai pateiktą informaciją žinutės lange (vardas, el. pašto adresas, pranešimo tema, pranešimo turinys).

 

7.             Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi registracijos elektroninėje parduotuvėje www.aitnetas.lt, paskyros sukūrimo ir prekių pirkimo atveju?

Jūs galite elektroninėje parduotuvėje www.aitnetas.lt užsiregistruoti, susikurti vartotojo paskyrą ir pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje. Šiais atvejais, Įmonė rinks ir tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis: (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, paskyros slaptažodis, adresas, mokėjimo suma; (elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys, sąskaitos Nr.), kita informacija susijusi su perkama preke.

 

8.             Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų, kaip kliento asmens duomenis, renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (klientas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis Įmonei dėl prekių įsigijimo tikslų.

 

9.             Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. (registruotos paskyros atveju 24 mėn. nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros momento).

 

10.         Kam Įmonė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, Įmonė klientų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę-elektroninę parduotuvę www.aitnetas.lt prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

 

Įgyvendinant savo kaip prekių pardavėjo įsipareigojimus (pvz., Kliento vardas, pavardė, adresas ir telefono numerio duomenys gali būti perduodami prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos įmonėms, taip pat „dropshipping“ tiekėjams

 

Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA, bankai).

 

11.         Specialių kategorijų asmens duomenys

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija. Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

12.         Pirkdami Įmonės prekes galite laisvanoriškai sutikti, jog, Jūsų kaip kliento, pateiktas asmens duomuo – el. pašto adresas – būtų naudojamas Įmonės rinkodaros tikslais savo sutikimą aktyviu, išreikšdami kategorijoje „Naujienų prenumerata“, Įmonės interneto svetainėje www.aitnetas.lt. Apsilankęs Įmonės internetiniame puslapyje www.aitnetas.lt Klientas turi galimybę užsiprenumeruoti Įmonės naujienlaiškius, pateikdamas savo el. pašto adresą. Įmonė siekia pateikti Klientams tik patrauklius prekių pasiūlymus, aktualią informaciją, nuolaidas ir naujienas.

 

13.         Sutikimas dėl Kliento el. pašto adreso naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais galioja 24 mėn. arba tol, kol Klientas neatšaukia duoto sutikimo.

 

14.         Įmonė taip pat suteikia Klientui galimybę atsisakyti Įmonės siunčiamos informacijos naujienlaiškyje, laiške paspaudus pateiktą Įmonės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą arba Klientas gali rašyti elektroninį laišką adresu aitnetas@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

 

15.         Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Įmonės internetinio puslapio bei Įmonės prekių tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius prekių pasiūlymus.

 

16.         Draudžiama rinkti Kliento asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

17.         Įmonė įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną pašalinti Kliento kontaktus iš reklaminius pranešimus siunčiančios duomenų bazės. Bet kuriuo atveju įrodinėjimo našta dėl gauto Kliento sutikimo naudoti asmeninius duomenis rinkodaros tikslais tenka Įmonei.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

18.         Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Įmonės interneto svetainėje www.aitnetas.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

19.         Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Įmonės internetinėje svetainėje www.aitnetas.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Įmonės teikiamas prekių pardavimo paslaugas, sukurti patrauklią aplinką klientui apsipirkti Įmonės elektroninėje parduotuvėje.

 

20.         Įmonės naudojami internetinio puslapio www.aitnetas.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

-                 Jūsų naudojamos naršyklės tipą;

-                 Jūsų naršymo istoriją;

-                 Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;

-                 apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;

-                 peržiūrėtas Įmonės internetinio puslapio sekcijas;

-                 kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Įmonės internetiniame puslapyje.

 

21.         Slapukus Įmonė naudoja siekdama:

-                 Užtikrinti internetinio puslapio ir elektroninės parduotuvės funkcionalumą;

-                 Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį ir elektroninę parduotuvę, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;

-                 Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;

-                 Analizuoti naudotojų įpročius naršant Įmonės internetiniame puslapyje ir elektroninėje parduotuvėje.

 

22.         Įmonės internetiniame puslapyje naudojami funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Įmonės internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją.

 

23.         Įmonės internetiniame puslapyje nėra naudojami Įmonės ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.

 

24.         Slapukai Įmonės internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Įmonės internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Įmonės internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis. 

 

25.         Teisėtas pagrindasĮmonės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.aitnetas.lt ir elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

 

26.         Įmonės interneto svetainėje ir elektroninėje parduotuvėje www.aitnetas.lt įprastai naudojami šie funkciniai slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

_ga

2 metai

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Ne

_gat

1 min.

Google užklausų skaičiui reguliuoti

Ne

-gid

24 val.

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirtilankytojus vieną nuo kito

Ne

JSESSIONID

Pasibaigus naršymo sesijai

Unikalaus sesijos numerio suteikimui, svetainės veikimo užtikrinimui

Taip

LFR_SESSION_STATE_20158

Pasibaigus naršymo sesijai

Sesijos būsenai įrašyti, svetainės veikimo užtikrinimui

Taip

ecl

1 m.

Sesijos duomenims įrašyti, svetainės veikimo užtikrinimui

Taip

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

27.         Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

28.         Įmonės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Įmonės interneto svetainės lankytojus.

 

29.         Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

30.         Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Įmonės interneto svetainėje www.aitnetas.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Įmonė nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Įmonės Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

31.         Jūs turite teisę:

-                 kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonė juos tvarko;

-                 kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

-                 kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

-                 nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

-                 susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

32.         Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu aitnetas@gmail.com arba registruotu paštu Įmonės veiklos adresu Kepyklos g. 15, LT-62117 Alytus. Telefonas pasiteirauti +370 627 22770.

 

33.         Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija: Interneto svetainėwww.ada.lt. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius. Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445. El. p. ada@ada.lt, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

34.         Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

35.         Įmonei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.aitnetas.lt.

 

36.         Atnaujinta 2021-11-12                  

 

Naujos Paskyros Kūrimas

Jau turite paskyrą?
Prisijungti Arba Priminti slaptažodį